Dan: <span>1. lipnja 2021.</span>

Home / 2021 / lipanj / 01 (Utorak)
Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone
Objava

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVUo prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3)-istočni dio u Kninu 1. Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) –istočni dio u Kninu (u daljnjem tekstu: Prijedlog...