Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu

U cilju stimuliranja pronatalitetne politike na području Grada Knina, za svako novorođeno dijete Grad Knin će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u visini od:
– 5.000,00 kuna za prvo rođeno dijete,
– 7.000,00 kuna za drugo rođeno dijete,
– 9.000,00 kuna za treće rođeno dijete,
– 12.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće rođeno dijete.

Zahtjev se podnosi kroz uslugu e-Novorođenče prilikom prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani.
Ukoliko roditelji zahtjev nisu predali putem aplikacije e-Novorođenče, zahtjev sa svom potrebnom popratnom dokumentacijom mogu osobno predati u pisarnici Grada Knina u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta.

Za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć potrebno je da jedan roditelj (podnositelj zahtjeva) i novorođeno dijete imaju prebivalište na području Grada Knina.
Ako drugi roditelj nema prebivalište na području Grada Knina potrebno je dostaviti:
– potvrdu kojom se dokazuje da pravo na novčanu naknadu nije ostvareno u jedinici lokalne samouprave u kojoj drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište.

U zahtjevu je potrebno upisati svu djecu koja žive u zajedničkom kućanstvu.

Dodatne informacije o rješavanju zahtjeva i postupku dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete mogu se dobiti na mail: lidija.curko@knin.hr ili  telefon: 022/664-413.

Više o usluzi e-Novorođenče.