Gradska uprava

Home / Gradska uprava

Marijo Ćaćić  mag.oec. (Nezavisna lista)

OSOBNI PODACI:

Rođen: 24.10.1973.

marijo.cacic@knin.hr

OBRAZOVANJE:

2008. – 2011.: Magistar ekonomske struke (smjer Management), mag.oec., Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split (Hrvatska)

2005. – 2008.: Prvostupnik ekonomije (smjer Malo poduzetništvo), bacc.oec., Veleučilište Marko Marulić u Kninu, Knin (Hrvatska)

Edukacije, treninzi i seminari: Trening na temu Poduzetničko projektiranje, Trening na temu Strateško promišljanje, Trening na temu Upravljanje društvenim učinkom (procjena učinka), Trening na temu Interna kontrola i revizija, Trening na temu Upravljanje neplateži, Trening na temu Psihologija prodaje

RADNO ISKUSTVO:

06/2021 – danas: Gradonačelnik Grada Knina
Dužnost obnaša volonterski

06/2017 – 6/2021: Zamjenik gradonačelnika Grada Knina

Dužnost obnašao volonterski

10/2020 – danas: Viši predavač, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Obnaša dužnost Pročelnika Kabineta za ekonomiju i nositelj je kolegija Menadžment, Marketing prehrambenih proizvoda i Poduzetništvo na preddiplomskim i diplomskim studijima Prehrambeno inženjerstvo, Upravljanje sigurnošću hrane, Bioprocesno inženjerstvo, Molekularna biotehnologija i Nutricionizam.

04/2015 – 05/2017: Direktor PLUS d.o.o. za poslovno savjetovanje, proizvodnju i usluge, Knin (Hrvatska)
Radio na pripremi projekata za Strukturne fondove EU, izradi investicijskih studija, izradi lokalnih strateških razvojnih dokumenata, stručnih recenzija poslovnih planova i strateških, razvojnih dokumenata

savjetovanju malih poduzetnika i predstavnika jedinica lokalnih samouprava, informiranju poduzetnika o aktualnim natječajima, analiziranji tržišta, komunikaciji sa potencijalnim inozemnim investitorima…

10/2015 – 09/2021: Viši predavač – vanjski suradnik, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Split (Hrvatska)
U prosincu 2015. godine je stekao naslovno nastavno zvanje viši predavač za područje Društvenih znanosti, polje Ekonomija.
Kao vanjski suradnik nositelj je sljedećih kolegija na preddiplomskom stručnom studiju Sportski menadžment na Visokoj školi za menadžment i dizajn Aspira u Splitu:

-Sportski projekt, Ekonomika poduzeća. Na istoj instituciji je na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Sportski menadžment nositelj kolegija: Menadžment projekata.

01/2012–07/2015: Predavač – vanjski suradnik Veleučilište Marko Marulić u Kninu, Knin (Hrvatska)
U prosincu 2011. godine je stekao naslovno nastavno zvanje predavač za područje Društvenih znanosti, polje Ekonomija, grana Organizacija i menadžment.

Bio je nositelj ili sunositelj sljedećih kolegija na preddiplomskom stručnom studiju Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom te na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomski i normativni okvir poduzetništva na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu: Strateški menadžment, Krizni menadžment, Poduzetničko projektiranje, Upravljanje krizom u poslovanju, Poslovna sigurnost, proizvodnja i poduzetništvo

04/2012 – 01/2015: Zamjenik direktora za razvojne projekte Matica d.o.o. za razvoj poljoprivredno prehrambene djelatnosti, Knin (Hrvatska)

– osmišljavanje lokalnih razvojnih koncepata, izrada investicijskih studija, izrada studija izvodivosti i analiza troškova i koristi, izrada lokalnih strateških razvojnih dokumenata, stručne recenzije poslovnih planova i strateških razvojnih dokumenata, savjetovanje malih poduzetnika i predstavnika jedinica lokalnih samouprava, promocija poduzetništva kroz lokalne medije i informiranje poduzetnika o aktualnim natječajima, pomoć u razvijan ju i registraciji novih proizvoda, analiziranje tržišta, organiziranje stručnih seminara, komunikacija sa potencijalnim inozemnim investitorima,

07/2007–04/2012: Stručni referent Matica d.o.o. za razvoj poljoprivredno prehrambene djelatnosti , Knin (Hrvatska)

07/2007: Koordinator terenskog poslovanja MikroPlus – štedno-kreditna zadruga, Zagreb/Knin (Hrvatska)

– koordinacija rada terenskog osoblja na području središnje i južne Hrvatske, suradnja sa lokalnim i regionalnim predstavnicima vlasti, promocija kreditnih paketa kroz lokalne i regionalne medije, istraživanje tržišta, izrada periodičkih izvješća i sl.

06/2003–08/2004: Stručni referent CRS -program mikrokreditiranja, Zagreb/Knin (Hrvatska)

-aktivno terensko promoviranje kreditnih proizvoda, suradnja sa lokalnim i regionalnim predstavnicima vlasti, organiziranje i vođenje gr upnih prezentacija kreditnih proizvoda, provođenje predkreditnih edukacija članova garantnih krugova, aktivan rad na preveniranju i rješavanju problema neplateži, izrada periodičkih izvješća i drugi administrativni poslovi

POLITIČKA KARIJERA:

Na lokalnim izborima 2017. godine, zamjenik je gradonačelnika na nezavisnoj listi dr. Marka Jelića. Nakon izborne pobjede odnašao je dužnost zamjenika gradonačelnika.
Na lokalnim izborima 2021. godine pobjeđuje u utrci za gradonačelnika i od 4. lipnja 2021. obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina.

 

GRADONAČELNICI GRADA KNINA U PRIJAŠNJIM MANDATIMA:

dr.sc. Marko Jelić (Nezavisna lista)

Gradonačelnik Grada Knina od 12. lipnja 2017. do 4. lipnja 2021. kada dužnost gradonačelnika predaje svom dotadašnjem zamjeniku Mariju Ćaćiću.

 

 

 

 

 

Nikola Blažević (HDZ)

Gradonačelnik Grada Knina od 17. rujna 2015. godine kada je preuzeo dužnost kao zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika nakon podnesene ostavke gradonačelnice Josipe Rimac. Dužnost gradonačelnika obnašao do lokalnih izbora 2017. godine i predaje mandat novom gradonačelniku Marku Jeliću (Nezavisna lista) 12. lipnja 2017. godine.

 

 

 

 

 

Josipa Rimac (HDZ)

Gradonačelnica Grada Knina od 10. lipnja 2005. godine do prestanka mandata podnošenjem ostavke na dužnost gradonačelnice Grada Knina dana 17. rujna 2015. godine.

Kristina Perić struč.spec.oec. (Nezavisna lista)

OSOBNI PODACI:

kristina.peric@knin.hr

 

OBRAZOVANJE:

10/2013. – 12/2015. Stručna specijalistica ekonomije, Veleučilište “Marko Marulić”, Knin (Hrvatska)
11/2010. – 06/2011. Ovlašteni računovođa, Ekonomski fakultet u Splitu u suradnji s udrugom “Hrvatski računovođa”, neovisna udruga računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika., Split
10/2005. – 10/2008. Prvostupnik ekonomije, Veleučilište “Marko Marulić”, Knin (Hrvatska)

 

POSLOVNA KARIJERA:

08/2014. – 05/2017. Voditelj financija i administrator udruge Udruga “Zvonimir”, Knin (Hrvatska)
– vođenje računovodstva udruge, vođenje računovodstvenog servisa za neprofitne organizacije unutar udruge, priprema i izrada financijskih izvještaja, izrada financijskih planova, izrada planova zaduživanja i otplata, kniženje i evidentiranje poslovnih promjena, obračun i knjiženje plaća, priprema projektne dokumentacije, sudjelovanje u provedbi EU i ostalih projekata

09/2011. – 08/2013. Asistent u računovodstvu Knjigovodstveni servis “Račun”, Knin (Hrvatska)
– obavljanje različitih računovodstvenih poslova ( knjiženje ulaznih7izlaznih računa, usklađivanje salda kupaca i dobavljača, knjiženje izvoda banke i sl. poslovi), priprema i obračun plaća, prijave/odjave zaposlenih, evidencija rada i sl.

 

POLITIČKA KARIJERA:

Na lokalnim izborima 2017. godine, zamjenica je gradonačelnika na nezavisnoj listi dr. Marka Jelića. Nakon izborne pobjede odnašala je dužnost zamjenice gradonačelnika.
Na lokalnim izborima 2021. godine ponovno je izabrana za zamjenicu gradonačelnika Grada Knina.

 

 

Željko Džepina (SDSS)

OSOBNI PODACI:

Željko Džepina
Rođen 5. studenog 1958. godine u Šibeniku
Oženjen, otac dvoje djece
zeljko.dzepina@knin.hr

 

2006-2011. VSNM-a Grada Knin
1976-1977. Litostoj- Ljubljana 1979-1995. Agroprerada Knin,

 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Pročelnica

SANDA PETROVIĆ BRNIĆ, dipl. iur.
tel. 022/664- 435
sanda.petrovic.brnic@knin.hr

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša

Pročelnik

IVICA BRČINA dipl. ing. građevinarstva
tel. 022/664-433
ivica.brcina@knin.hr

 

Upravni odjel za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice

ROMANA STANIĆ, struč.spec.oec.
tel: 022 664 424
romana.stanic.jelic@knin.hr