Gradska uprava

Home / Gradska uprava

 

dr.sc. Marko Jelić (Nezavisna lista)

OSOBNI PODACI:
Rođen: 15. ožujka 1976. godine

Oženjen, otac četvero djece

Email: marko.jelic@knin.hr

OBRAZOVANJE:

2000. – 2003. Doktor znanosti
Molekularna biologija i Biokemija
Sveučilište Christian Albrehts Kiel, Sveučilište Ludwig Maximilian Munchen, Kiel, Munchen, Njemačka
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 8.2.

1994. – 2000. Diplomirani inženjer biologije
Molekularna biologija
Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatske
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 7.1.

1992. – 1994. Gimnazija
Gimnazija “Juraj Baraković” Zadar, Zadar, Hrvatska
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 4.2.

1990. – 1992. Latinski, Biologija, Kemija i sl.
Srednja škola Knin, Knin, Hrvatska

1982. – 1990. Završena osnovna škola
Osnovna škola “Veljko Vlahović” Knin, Knin, Hrvatska
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 1

RADNO ISKUSTVO:

2017. gradonačelnik

Vođenje, upravljanje i organiziranje poslovanja u javnom sektoru
Grad Knin, dr.F. Tuđmana 2. 22300 Knin
Lokalna samouprava

2005. – danas Nastavnik – Biologija, Biokemija, Biljna fiziologija, Zaštita okoliša, Lovstvo
Održavanje nastave
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30, 22300 Knin
Visoko obrazovanje

2015. – 2016 v.d. dekan

Vođenje, upravljanje i organiziranje poslovanja
Visoka škola za menadžment i dizajn “ASPIRA” Mike Tripala 6. 21000 Split
Visoko obrazovanje

2011. – 2015. Prodekan za razvoj, znanstvenu i stručnu suradnju
Razvoj, transfer tehnologije i inovacije,
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30, 22300 Knin
Visoko obrazovanje i istraživanje i razvoj

2011. – 2013. Pročelnik odjela Inovacijsko središte
Ustrojavanje sustava i organizacija rada, tranfer tehnologija i inovacije
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30, 22300 Knin
Visoko obrazovanje i istraživanje i razvoj

2012-2015 Direktor
Upravljanje i razvijanje
Matica d.o.o., Krešimirova 30, 22300 Knin
Razvoj poljoprivredno prehrambene djletnosti i transfer tehnologije

29. studeni 2007. – 2011. Predsjednik vijeća veleučilišta i visokih škola RH
Upravljanje i osmišljavanje sustava stručnog viskog obrazovanja
Vijeće Velučilišta i viskih škola RH, Donje Svetice 38/V, 10000 Zagreb
Visoko obrazovanje

01. listopada 2007. – 2011. Dekan
Vođenje, upravljanje i organiziranje poslovanje
Veleučilište “ Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30, 22300 Knin
Visoko obrazovanje i istraživanje i razvoj

15. srpnja 2005. – 2007. Privremeni Dekan
Ustrojavanje institucije, vođenje, upravljanje i organiziranje poslovanja
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30, 22300 Knin
Visoko obrazovanje i istraživanje i razvoj

11. listopad 2004. – 13. srpanj 2005. Viši stručni suradnik za nove tehnologije
Savjetovanje poduzetnika i lokalne samouprave o novim tehnologijama
Centar za poduzetništvo Grada Knina d.o.o. Ulica Kralja Tvrtka 3, 22300 Knin
Razvoj poduzetništva

POLITIČKA DJELOVANJE:
Na lokalnim izborima 2017. godine, izabran je na dužnost gradonačelnika na nezavisnoj listi dr. Marka Jelića. Obnaša dužnost u prvom mandatu.

GRADONAČELNICI GRADA KNINA U PRIJAŠNJIM MANDATIMA

 

 

Nikola Blažević (HDZ)

Gradonačelnik Grada Knina od 17. rujna 2015. godine kada je preuzeo dužnost kao zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika nakon podnesene ostavke gradonačelnice Josipe Rimac. Dužnost gradonačelnika obnašao do lokalnih izbora 2017. godine i predaje mandara novom gradonačelniku Marku Jeliću (Nezavisna lista) 12. lipnja 2017. godine.

 

 

 

 

 

Josipa Rimac (HDZ)

Gradonačelnica Grada Knina od 10. lipnja 2005. godine do prestanka mandata podnošenjem ostavke na dužnost gradonačelnice Grada Knina dana 17. rujna 2015. godine

Marijo Ćaćić  mag. oec (Nezavisna lista)

OSOBNI PODACI:

Rođen: 24.10.1973.
Živi i radi u Kninu

marijo.cacic@knin.hr

OBRAZOVANJE:

2012. – danas: Doktor znanosti (student je na 2. godini poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka (Hrvatska)
2008. – 2011.: Magistar ekonomske struke (smjer Management), mag.oec., Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split (Hrvatska)
2005. – 2008.: Prvostupnik ekonomije (smjer Malo poduzetništvo), bacc.oec., Veleučilište Marko Marulić u Kninu, Knin (Hrvatska)
Edukacije, treninzi i seminari: Trening na temu Poduzetničko projektiranje, Trening na temu Strateško promišljanje, Trening na temu Upravljanje društvenim učinkom (procjena učinka), Trening na temu Interna kontrola i revizija, Trening na temu Upravljanje neplateži, Trening na temu Psihologija prodaje

 

POSLOVNA KARIJERA:

04/2015 – 05/2017: Direktor PLUS d.o.o. za poslovno savjetovanje, proizvodnju i usluge, Knin (Hrvatska)

Radio na pripremi projekata za Strukturne fondove EU, izradi investicijskih studija, izradi lokalnih strateških razvojnih dokumenata, stručnih recenzija poslovnih planova i strateških, razvojnih dokumenata
savjetovanju malih poduzetnika i predstavnika jedinica lokalnih samouprava, informiranju poduzetnika o aktualnim natječajima, analiziranji tržišta, komunikaciji sa potencijalnim inozemnim investitorima…
10/2015 – danas Viši predavač – vanjski suradnik Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Split (Hrvatska)
U prosincu 2015. godine je stekao naslovno nastavno zvanje viši predavač za područje Društvenih znanosti, polje Ekonomija.
Kao vanjski suradnik nositelj je sljedećih kolegija na preddiplomskom stručnom studiju Sportski menadžment na Visokoj školi za menadžment i dizajn Aspira u Splitu:
-Sportski projekt, Ekonomika poduzeća. Na istoj instituciji je na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Sportski menadžment nositelj kolegija: Menadžment projekata.
01/2012–07/2015 Predavač – vanjski suradnik Veleučilište Marko Marulić u Kninu, Knin (Hrvatska)
U prosincu 2011. godine je stekao naslovno nastavno zvanje predavač za područje Društvenih znanosti, polje Ekonomija, grana Organizacija i menadžment.
Bio je nositelj ili sunositelj sljedećih kolegija na preddiplomskom stručnom studiju Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom te na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomski i normativni okvir poduzetništva na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu: Strateški menadžment, Krizni menadžment, Poduzetničko projektiranje, Upravljanje krizom u poslovanju, Poslovna sigurnost, proizvodnja i poduzetništvo
04/2012 – 01/2015 Zamjenik direktora za razvojne projekte Matica d.o.o. za razvoj poljoprivredno prehrambene djelatnosti, Knin (Hrvatska)
– osmišljavanje lokalnih razvojnih koncepata, izrada investicijskih studija, izrada studija izvodivosti i analiza troškova i koristi, izrada lokalnih strateških razvojnih dokumenata, stručne recenzije poslovnih planova i strateških razvojnih dokumenata, savjetovanje malih poduzetnika i predstavnika jedinica lokalnih samouprava, promocija poduzetništva kroz lokalne medije i informiranje poduzetnika o aktualnim
natječajima, pomoć u razvijan ju i registraciji novih proizvoda, analiziranje tržišta, organiziranje stručnih seminara, komunikacija sa potencijalnim inozemnim investitorima,
07/2007–04/2012 Stručni referent Matica d.o.o. za razvoj poljoprivredno prehrambene djelatnosti , Knin (Hrvatska)
07/2007 Koordinator terenskog poslovanja MikroPlus – štedno-kreditna zadruga, Zagreb/Knin (Hrvatska)
– koordinacija rada terenskog osoblja na području središnje i južne Hrvatske, suradnja sa lokalnim i regionalnim predstavnicima vlasti, promocija kreditnih paketa kroz lokalne i regionalne medije, istraživanje tržišta, izrada periodičkih izvješća i sl.
06/2003–08/2004 Stručni referent CRS -program mikrokreditiranja, Zagreb/Knin (Hrvatska)
-aktivno terensko promoviranje kreditnih proizvoda, suradnja sa lokalnim i regionalnim predstavnicima vlasti, organiziranje i vođenje gr upnih prezentacija kreditnih proizvoda, provođenje predkreditnih edukacija članova garantnih krugova, aktivan rad na preveniranju i rješavanju problema neplateži, izrada periodičkih izvješća i drugi administrativni poslovi

POLITIČKA KARIJERA:

Na lokalnim izborima 2017. godine, zamjenik je gradonačelnika na nezavisnoj listi dr. Marka Jelića. Nakon izborne pobjede odnaša dužnost zamjenika gradonačelnika u svom prvom mandatu.

Kristina Perić struč.spec.oec. (Nezavisna lista)

OSOBNI PODACI:

kristina.peric@knin.hr

 

OBRAZOVANJE:
10/2013. – 12/2015.
Stručna specijalistica ekonomije, Veleučilište “Marko Marulić”, Knin (Hrvatska)
11/2010. – 06/2011. Ovlašteni računovođa, Ekonomski fakultet u Splitu u suradnji s udrugom “Hrvatski računovođa”, neovisna udruga računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika., Split
10/2005. – 10/2008. Prvostupnik ekonomije, Veleučilište “Marko Marulić”, Knin (Hrvatska)

POSLOVNA KARIJERA:

08/2014. – 05/2017. Voditelj financija i administrator udruge Udruga “Zvonimir”, Knin (Hrvatska)

– vođenje računovodstva udruge, vođenje računovodstvenog servisa za neprofitne organizacije unutar udruge, priprema i izrada financijskih izvještaja, izrada financijskih planova, izrada planova zaduživanja i otplata, kniženje i evidentiranje poslovnih promjena, obračun i knjiženje plaća, priprema projektne dokumentacije, sudjelovanje u provedbi EU i ostalih projekata
09/2011. – 08/2013. Asistent u računovodstvu Knjigovodstveni servis “Račun”, Knin (Hrvatska)
– obavljanje različitih računovodstvenih poslova ( knjiženje ulaznih7izlaznih računa, usklađivanje salda kupaca i dobavljača, knjiženje izvoda banke i sl. poslovi), priprema i obračun plaća, prijave/odjave zaposlenih, evidencija rada i sl.

 

POLITIČKA KARIJERA:

Na lokalnim izborima 2017. godine, zamjenica je gradonačelnika na nezavisnoj listi dr. Marka Jelića. Nakon izborne pobjede odnaša dužnost zamjenika gradonačelnika u svom prvom mandatu.

Željko Džepina (SDSS)

OSOBNI PODACI:

Željko Džepina
Rođen 5. studenog 1958. godine u Šibeniku
Oženjen, otac dvoje djece
zeljko.dzepina@knin.hr

 

2006-2011. VSNM-a Grada Knin
1976-1977. Litostoj- Ljubljana 1979-1995. Agroprerada Knin,

 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika

SANDA PETROVIĆ BRNIĆ, dipl. iur.
tel. 022/664- 435
sanda.petrovic.brnic@knin.hr

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika

IVICA BRČINA dipl. ing. građevinarstva
tel. 022/664-433
ivica.brcina@knin.hr

 

Upravni odjel za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika

JOŠKO NEDOKLAN, dipl.iur.
tel: 022 664 425
josko.nedoklan@knin.hr