Prostorni planovi

Home / Prostorni planovi
r.br.PROSTORNA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U PRIODU OD 1998-2020 GODINEOBJAVA ODLUKE O DONOŠENJU
1.Izvješće o stanju u prostoru grada Knina i Program mjera za unapređenje stanja u prostoruSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 02/98
2.Generalni urbanistički plan grada KninaSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/99
3.Izvješće o stanju u prostoru grada Knina i Program mjera za unapređenje stanja u prostoruSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 12/00
4.Izmjene i dopune programa mjera za unapređenje stanja u prostoruSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 18/02
5.DPU “Novo naselje” – GolubićSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 03/03
6.Prostorni plan uređenja grada KninaSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/03
7.Izmjene i dopune GUP-a grada KninaSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/05
8.Izmjene i dopune DPU “Novo naselje” – GolubićSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/06
9.DPU “Novi centar” – KninSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/07
10.DPU sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dioSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/07
11.DPU gradsko groblje u KninuSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/08
12.DPU prostora istočno od gospodarske zone “Lužine”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/08
13.Izmjena i dopuna DPU “Novi centar” – KninSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 03/09
14.UPU “Više sv. Jakova”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/09
15.UPU “Kod doma u Vrpolju”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/09
16.UPU neizgrađenog dijela gospodarske zone Lužine – I1 – istočno od PreparandijeSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 01/10
17.UPU “Drpina glavica”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 01/10
18.DPU gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bareSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/10
19.Izvješće o stanju u prostoru grada Knina za razdoblje od srpnja 2010. do srpnja 2014. godineSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/10
20.Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada KninaSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 10/11
21.Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada KninaSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/12
22.Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Drpina glavica mješovita namjenaSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 03/13
23.Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja gradskog grobljaSlužbeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/13
24.Ciljane izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada KninaSlužbeno glasilo Grada Knina 03/15
25.Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada KninaSlužbeno glasilo Grada Knina 03/15
26.Izvješće o stanju u prostoru Grada Knina za razdoblje od 2016. do 2020. godineSlužbeno glasilo Grada Knina 12/16
27.Odluka o stavljanju izvan snage DPU istočno od gospodarske zone “Lužine” u KninuSlužbeno glasilo Grada Knina 12/17
28.Odluka o stavljanju izvan snage DPU gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića BareSlužbeno glasilo Grada Knina 12/17
29.Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja grada KninaSlužbeno glasilo Grada Knina 02/20
30.Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Novi centar” u KninuSlužbeno glasilo Grada Knina 04/20
31.Prostorni plan uređenja grada Knina (pročišćeni tekst)Službeno glasilo Grada Knina 05/20
32.Izmjene i dopune (IV) Generalnog urbanističkog plana grada KninaSlužbeno glasilo Grada Knina 14/20
33.Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i grafičkog dijela Generalnog urbanističkog plana grada KninaSlužbeno glasilo Grada Knina 16/20
34.Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio u KninuSlužbeno glasilo Grada Knina 11/21
35.Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana grada KninaSlužbeno glasilo Grada Knina 10/22
36.Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Generalnog urbanističkog plana grada KninaSlužbeno glasilo Grada Knina 13/22
37.Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja grada KninaSlužbeno glasilo Grada Knina 21/22
38.Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada KninaSlužbeno glasilo Grada Knina 03/23
39.Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog plana grada KninaSlužbeno glasilo Grada Knina 07/23
40.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Ex vojarna Krka”Službeno glasilo Grada Knina 13/23