Prostorni planovi

Home / Prostorni planovi

 

R.br. PROSTORNA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U PRIODU OD 1998-2020 GODINE OBJAVA ODLUKE O DONOŠENJU
1. Izvješće o stanju u prostoru Grada Knina i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 02/98
2. Generalni urbanistički plan grada Knina Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/99
3. Izvješće o stanju u prostoru Grada Knina i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 12/00
4. Izmjene i dopune programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 18/02
5. DPU “Novo naselje” – Golubić Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 03/03
6. Prostorni plan uređenja grada Knina Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/03
7. Izmjene i dopune GUP-a Grada Knina Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/05
8. Izmjene i dopune DPU “Novo naselje” – Golubić Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/06
9. DPU “Novi centar” – Knin Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/07
10. DPU sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/07
11. DPU gradsko groblje u Kninu Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/08
12. DPU prostora istočno od gospodarske zone “Lužine” Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/08
13. Izmjena i dopuna DPU “Novi centar” – Knin Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 03/09
14. UPU “Više sv. Jakova” Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/09
15. UPU “Kod doma u Vrpolju” Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/09
16. UPU neizgrađenog dijela gospodarske zone Lužine – I1 – istočno od Preparandije Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 01/10
17. UPU “Drpina glavica” Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 01/10
18. DPU gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bare Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/10
19. Izvješće o stanju u prostoru Grada Knina za razdoblje od srpnja 2010. do srpnja 2014. godine Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/10
20. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Knina Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 10/11
21. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Knina Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/12
22. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Drpina glavica mješovita namjena Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 03/13
23. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja gradskog groblja Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/13
24. Ciljane izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Knina Službeno glasilo Grada Knina 03/15
25. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Knina Službeno glasilo Grada Knina 03/15
26.  Izvješće o stanju u prostoru Grada Knina za razdoblje od 2016. do 2020. godine Službeno glasilo Grada Knina 12/16
27. Odluka o stavljanju izvan snage DPU istočno od gospodarske zone “Lužine” u Kninu Službeno glasilo Grada Knina 12/17
28. Odluka o stavljanju izvan snage DPU gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića Bare Službeno glasilo Grada Knina 12/17