Gradska uprava – kontakti

Home / Gradska uprava – kontakti
Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefon E-mail
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Sanda Petrović Brnić službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela  022 / 664 435 sanda.petrovic.brnic@knin.hr
Cecilija Tolo viša savjetnica za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola  022 / 460 603 cecilija.tolo@knin.hr
Tatjana Plavčić viša stručna suradnica za službeničke odnose i socijalnu skrb  022 / 664 422 tatjana.plavcic@knin.hr
Bernard Dragičević stručni suradnik za informatičke poslove  022 / 664 438 bernard.dragicevic@knin.hr
Lidija Ćurko stručna suradnica za opće poslove, društvene djelatnosti i sjednice  022 / 664 413 lidija.curko@knin.hr
Brankica Cigić administrativna tajnica  022 / 664 411 grad@knin.hr
Željka Jelić referentica za pisarnicu  022 / 664 421 pisarnica@knin.hr
Ivo Stipčević referent za arhivu  022 / 664 420 ivo.stipcevic@knin.hr
Ivica Klepica vozač  022 / 664 427 ivica.klepica@knin.hr
Milenko Tomičić portir – dostavljač  022 / 664 410  –
Ivan Teskera domar  022 / 664 410  –
Jelica Begić domaćica  022 / 664 430  –
Mira Udovčić spremačica  022 / 664 410  –
UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE, GOSPODARSTVO, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I NAPLATU POTRAŽIVANJA
Joško Nedoklan službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela  022 / 664 425  josko.nedoklan@knin.hr
Danijela Merša viša stručna suradnica za gospodarstvo i naplatu potraživanja  022 / 664 424 danijela@knin.hr
Anto Milišić viši stručni suradnik za javnu nabavu i financiranje proračunskih korisnika  022 / 460 602 ante.milisic@knin.hr
Tatjana Đurić stručna suradnica za poslove riznice i računovodstvo  022 / 664 431 tatjana@knin.hr
Romana Stanić Jelić Viša stručna suradnica za proračun, financije i AOP  022 / 664 428 romana.stanic.jelic@knin.hr
Maja Mišković  referentica za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove  022 / 664 428 maja.miskovic@knin.hr
Marija Puljić Uroš viša stručna suradnica za EU fondove  022 / 664 431 marija.puljic.uros@knin.hr
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Ivica Brčina službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela  022 / 664 433  ivica.brcina@knin.hr
   ODSJEK ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Danijela Ognjenović voditeljica Odsjeka za imovinskopravne poslove i komunalno gospodarstvo  022 / 664 434 danijela.ognjenovic@knin.hr
Anda Raspudić viša stručna suradnica za imovinskopravne poslove i komunalno gospodarstvo – vježbenica  022 / 664 423 anda.raspudic@knin.hr
Marija Blažević stručna suradnica za administrativne poslove i komunalnu naknadu  022 / 664 439 marija@knin.hr
Zvonimir Gugo referent za geodetske poslove  022 / 664 429 zvonimir.gugo@knin.hr
   ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Josipa Leontić voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  022 / 664 437 josipa.leontic@knin.hr
Ana Medvidović viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju  022 / 664 436 ana.medvidovic@knin.hr
Ksenija Grgurić referentica za prostorno uređenje  022 / 664 432 ksenija.grguric@knin.hr
    ODSJEK ZA KOMUNALNO, PROMETNO I POLJOPRIVREDNO REDARSTVO, CIVILNU ZAŠTITU I ZAŠTITU NA RADU
Ivo Jozinović voditelj odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, civilnu zaštitu i zaštitu na radu  022 / 664 426 ivo.jozinovic@knin.hr
Dino Barišić viši referent – komunalni i poljoprivredni redar – vježbenik  022 / 664 427 dino.barisic@knin.hr