Radna tijela

Home / Radna tijela

Radna tijela Gradskog vijeća Grada Knina

Mandatno povjerenstvo

 1. mr.sc. Spomenka Martić, predsjednica
 2. Marjan Blažević, član
 3. Dušan Milivojević, član

Odbor za izbor i imenovanja

 1. Davor Ilić, predsjednik
 2. Slavko Krvavica, član
 3. mr.sc. Spomenka Martić, član
 4. Veselin Đujić, član

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 1. mr.sc. Spomenka Martić, predsjednica
 2. Marjan Blažević, član
 3. Veselin Đujić, član
 4. Dušan Milivojević, član

Odbor za financije i proračun

 1. Veselin Đujić, predsjednik
 2. Davor Ilić, član
 3. Slavko Krvavica, član
 4. Dušan Milivojević, član

Zapisnici sa sjednica radnih tijela Gradskog vijeća