Izjava o pristupačnosti

Grad Knin nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN, broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Grada Knina www.knin.hr.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • pojedine PDF datoteke nisu nastale izvozom iz izvorišne datoteke već su nastale skeniranjem tiskanih dokumenata te kao takve nisu prikladne za čitače ekrana
  • dio slika na naslovnoj strani koji se koristi kao poveznica nema adekvatan opis

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Za pripremu ove izjave korištena je metoda samoprocjene sa zahtjevima pristupačnosti koju je provelo tijelo javnog sektora.
Grad Knin će ovu izjavu redovito upotpunjavati po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost internetske stranice www.knin.hr, kao i prijavu neusklađenog sadržaja koji nije obuhvaćen ovom izjavom, korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: bernard.dragicevic@knin.hr ili poštom na adresu: Grad Knin, Tuđmanova2, 22300 Knin.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr.