Obavijest građanima o prisustvovanju na sjednicama

Home / Obavijest građanima o prisustvovanju na sjednicama
 IZVOD IZ POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA

Članak 125.

Sjednice Gradskog vijeća su javne.

Građani, predstavnici zainteresiranih pravnih osoba i predstavnici medija imaju pravo nazočiti sjednicama Gradskog vijeća ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko osobe iz stavka 2. ovoga članka remete rad na sjednici, predsjednik Gradskog vijeća će ih opomenuti, a po potrebi i udaljiti sa sjednice te prekinuti sjednicu.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem predsjedniku Gradskog vijeća najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti svoje ime i prezime i adresu i datum rođenja, a pravne su osobe dužne navesti iste podatke za sve osobe koje će biti nazočne sjednici te njihova zaduženja.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.