Pučko otvoreno učilište Knin

Home / Pučko otvoreno učilište Knin

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN

Adresa: 4.gardijske brigade 11
tel i fax: 385/22-662-400
e-mail: pou-knin@pou-knin.hr
web: www.pou-knin.hr

Učilište je započelo sa radom u rujnu 2004. godine u zgradi ”Stare Gimnazije” (Krešimirova br. 30), a tijekom lipnja preseljeno je u novi prostor u ul. 4. gardijske brigade 11 (prostor bivše vojarne Senjak) i do sada je verificiralo veliki broj obrazovnih programa, između ostalog 5 programa SSS (stjecanje i prekvalifikacije), 52 programa osposobljavanja i 2 program usavršavanja.