Sazivi Gradskog vijeća

Home / Sazivi Gradskog vijeća

 

Izabrani – verificirani vijećnici na 1. konstituirajućoj sjednici od 15. lipnja 2021.

1. Antonija Anić-Matić
2. Marjan Blažević
3. Tomislav Čolak
4. Ante Dujić
5. Nino Grabić
6. Davor Ilić
7. Mario Krišto
8. Slavko Krvavica
9. Ana Marić – zamjenica predsjednika
10. Spomenka Martić
11. Dragan Miličević – predsjednik
12. Dušan Milivojević
13. Goran Mrnjavac
14. Anja Šimpraga – zamjenica predsjednika
15. Marko Vujasinović

Izabrani – verificirani vijećnici na 1. konstituirajućoj sjednici od 19. lipnja 2017.

 1. Mirko Antunović, SDP-HNS – potpredsjednik
 2. Josip Bebek, HDZ
 3. Marjan Blažević, LISTA GRUPE BIRAČA
 4. Marija Ćurić, MOST
 5. Maja Deronja, HDZ
 6. Veselin Đujić, SDSS
 7. Nikolina Grizelj, HDZ
 8. Davor Ilić, LISTA GRUPE BIRAČA
 9. Marina Krvavica, LISTA GRUPE BIRAČA
 10. Luka Lubina, HDZ
 11. Robert Marić, HDZ
 12. Dragan Miličević, LISTA GRUPE BIRAČA
 13. Vedrana Požar, LISTA GRUPE BIRAČA – predsjednica
 14. Josipa Rimac, HDZ
 15. Marko Sinobad, LISTA GRUPE BIRAČA
 16. Marko Šešo, HDZ
 17. Marinko Tokmakčija, HDZ – potpredsjednik
 18. Marko Vujasinović, LISTA GRUPE BIRAČA

 

Zamjene vijećnika

umjesto Josipe Rimac zamjenik Nenad Tisaj

umjesto Luke Lubine zamjenik Goran Mrnjavac

 

Vijećnici Gradskog vijeća nakon zamjene vijećnika (trenutno)

 1. Mirko Antunović, SDP-HNS – potpredsjednik
 2. Josip Bebek, HDZ
 3. Marjan Blažević, LISTA GRUPE BIRAČA
 4. Marija Ćurić, MOST
 5. Maja Deronja, HDZ
 6. Veselin Đujić, SDSS
 7. Nikolina Grizelj, HDZ
 8. Davor Ilić, LISTA GRUPE BIRAČA
 9. Marina Krvavica, HDS
 10. Robert Marić, HDZ
 11. Dragan Miličević, LISTA GRUPE BIRAČA
 12. Goran Mrnjavac, HDZ
 13. Vedrana Požar, LISTA GRUPE BIRAČA – predsjednica
 14. Marko Sinobad, LISTA GRUPE BIRAČA
 15. Marko Šešo, HDZ
 16. Nenad Tisaj, HDZ
 17. Marinko Tokmakčija, HDZ – potpredsjednik
 18. Marko Vujasinović, LISTA GRUPE BIRAČA

Izabrani – verificirani vijećnici na 1. konstituirajućoj sjednici od 19. lipnja 2013.

 1. Mirko Antunović, SDP
 2. Maja Deronja, HDZ
 3. Mijat Hrnjak, HDZ
 4. Jovanka Ilić, SDSS
 5. Jovo Jankelić, SDSS
 6. Marko Jelić, HDZ
 7. Ninoslav Majer, SDP
 8. Radojka Manojlović,
 9. Robert Marić, HDZ
 10. Dragan Matić, HDZ
 11. Oliver Ojdanić, HDZ – potpredsjednik
 12. Vedrana Požar, HSLS

 

 1. Ana Šimić, HDZ
 2. Nadomir Tadić-Šutra, HDZ
 3. Marinko Tokmakčija, HDZ – predsjednik
 4. Ivan Uzun, HDZ
 5. Ratko Vujnović, SDSS – potpredsjednik

 

 

Zamjene vijećnika zbog ostavke

umjesto Marka Jelića zamjenik Miran Marelja

umjesto Mijata Hrnjaka zamjenik Josip Bebek

umjesto Ana Šimić zamjenica Katarina Požar

 

Vijećnici Gradskog vijeća nakon zamjene vijećnika

 1. Mirko Antunović, SDP
 2. Maja Deronja, HDZ
 3. Josip Bebek, HDZ
 4. Jovanka Ilić, SDSS
 5. Jovo Jankelić, SDSS
 6. Miran Marelja, HDZ
 7. Ninoslav Majer, SDP
 8. Radojka Manojlović,
 9. Robert Marić, HDZ
 10. Dragan Matić, HDZ
 11. Oliver Ojdanić, HDZ – potpredsjednik
 12. Vedrana Požar, HSLS

 

 1. Katarina Požar, HDZ
 2. Nadomir Tadić-Šutra, HDZ
 3. Marinko Tokmakčija, HDZ – predsjednik
 4. Ivan Uzun, HDZ
 5. Ratko Vujnović, SDSS – potpredsjednik

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2009. – 2013.

Predsjednik: Nikola Blažević, HDZ Potpredsjednici: Oliver Ojdanić, dr.med., HDZ; Sanja Kosijer, SDSS
1.Nikola Blažević, HDZ 2. Oliver Ojdanić,dr.med., HDZ 3. Tomislav Miletić, HDZ 4. Marinko Tokmakčija, HDZ 5. Jakov Kegalj, HDZ 6. Antonela Karačić, dr. med., HDZ 7. Slaven Ivić, HDZ 8. Damir Šimić, HDZ 9. Jasna Markanović, Nezavisna vjećnica 10. Sanja Kosijer, SDSS 11. Predrag Tintor, SDSS 12. Jovan Reljan, SDSS 13. Ognjen Biserko, SDSS 14. Đuro Rusić, DPS 15. Marinko Čavka, HSS 16. Ivan Bradarić, Nezavisni vijećnik 17. Vedrana Požar, Nezavisna gradska lista

 

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2005. – 2009.

Predsjednik vijeća: Željko Šimunac, HDZ   Potpredsjednici: Pero Antičević, HDZ; Rade Simić, SDSS
1. Željko Šimunac, HDZ 2. Josip Šuljak, HDZ 3. Mladen Lepan, HDZ 4. Krešimir Belak, HDZ 5. Damir Šimić, HDZ 6. Nada Galiot, HDZ 7. Pero Antičević, HDZ 8. Gordana Marković, HDZ 9. Frano Sorić, HDZ 10. Đuro Rusić, HNS 11. Željko Džepina, SDSS 12. Ognjen Biserko, SDSS 13. Zorka Bradaš, SDSS 14. Konstantin Vidović, SDSS 15. Veselin Đujić, SDSS 16. Nikola Bajić, SDSS 17. Rade Simic, SDSS

 

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2001. – 2005.

Predsjednik: Željko Zrno, HDZ   Potpredsjednik: Željko Šimunac, HDZ
1. Nikola Bajić, SDSS 2. Zorka Bradaš, SDSS 3. Željko Ćaćić, HDZ 4. Toma Ćuk, HSP 5. Nada Galiot, HDZ 6. Boško Kablar, SNS 7. Željko Komšić, HB 8. Sanja Kosijer, SDSS 9. Zdravko Krezić, HB 10. Milan Krneta, SDSS 11. Anton Požar, HDZ 12. Željko Šimunac, HDZ 13. Ilija Štrbac, HB 14. Josip Šuljak, HDZ 15. Sandra Velić, HDZ 16. Vladimir Vukadin, SNS 17. Željko Zrno, HDZ

 

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 1997. – 2001.

Predsjednik: Željko Zrno, HDZ   Potpredsjednici: Ivo Jozinović, HDZ; Ojdana Maričić, HDZ
1. Ivo Arar, HDZ 2. Mile Bokanović, HDZ 3. Željko Ćaćić, HDZ 4. Karmela Čuljak, HDZ 5. Damir Gamberažić, HSLS 6. Mladen Grgić, HSS 7. Robert Gugo, HDZ 8. Zvonimir Gugo, HDZ 9. Ivo Jozinović, HDZ 10. Karmela Jeraj, HDZ 11. Ante Jukić, SDP 12. Ivan Kljajić, HDZ 13. Josip Laća, HSS 14. Zvonko Laća, HSLS 15. Ljubo Lovrić, HDZ 16. Zvonko Lukić, HDZ 17. Ojdana Maričić, HDZ 18. Milivoj Marić, HDZ 19. Anto Marjanović, SDP 20. Božo Marijanović, HDZ 21. Jozo Medjedović, HDZ 22. Hrvoje Požar, HDZ 23. Željko Šimunac, HDZ 24. Jure Zečević, HDZ 25. Željko Zrno, HDZ