Odluke

Home / Odluke

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina

Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o rasporedu radnog vremena – 31. siječnja 2020.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o rasporedu radnog vremena – 17. kolovoza 2019.

Odluka o rasporedu radnog vremena i uredovnom vremenu

Odluka o mjerama zaštite od buke od 17. prosinca 2020.

Odluka o načinu sakupljanja komunalnog otpada od 15. rujna 2022.

Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja od 28. srpnja 2021.

Odluka o javnom redu i miru

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu od 17. prosinca 2020.

Odluka o komunalnom redu 2019.

Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu


ARHIVA odluka izvan snage