Odluke

Home / Odluke

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o privremenom prestanku izravnog rada sa strankama

Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji rada i rasporedu radnog vremena za vrijeme COVID-19

Odluka o privremenom oslobađanju od obveze rada i isplati plaće za vrijeme trajanja COVID-19

Odluka o organizaciji rada i rasporedu radnog vremena za vrijeme COVID-19

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva u 2019.

Odluka o provođenju radova za opće dobro – 20. siječnja 2020.

Odluka o provođenju radova za opće dobro

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina

Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o rasporedu radnog vremena – 31. siječnja 2020.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o rasporedu radnog vremena – 17. kolovoza 2019.

Odluka o rasporedu radnog vremena i uredovnom vremenu

Odluka o mjerama zaštite od buke od 17. prosinca 2020.

Odluka o načinu sakupljanja komunalnog otpada od 15. rujna 2022.

Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja od 28. srpnja 2021.

Odluka o javnom redu i muru

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu od 17. prosinca 2020.

Odluka o komunalnom redu 2019.

Odluka o komunalnom redu 2011.

Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu