Otvoren Javni poziv Razvoj poduzetništva u gradu Kninu

Dana 07.12.2017. godine otvoren je Javni poziv: Razvoj poduzetništva u gradu Kninu za podnošenje projektnih prijedloga gospodarskih subjekata na području Grada Knina. Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava je 22.250.000 kuna koje se mogu dodijeliti kroz dvije vrste potpora, regionalne potpore i potpore male vrijednosti. Intenzitet potpore, u ovisnosti o vrsti, može ići i do 85% ukupnog iznosa prihvatljivih izdataka projekta, a iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom projektu mogu ići od 30.000 – 500.000 kuna za potpore male vrijednosti te od 500.000 – 3.000.000 kuna za regionalne potpore.

VAŽNO – 3. IZMJENA POZIVA!

Dana 17.5.2018. godine objavljena je treća izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Kninu“. Navedena izmjena se primjenjuje od 17.5.2018. godine.

Početak zaprimanja projektnih prijedloga se pomiče na 12.6.2018. godine od 15:00 sati.

Izmjene svih odredbi dokumentacije poziva dostupne su u sažetku izmjena (dokument naziva TREĆA IZMJENA dokumentacije poziva).

Ovom izmjenom dokumentacije se mijenjaju sljedeći dokumenti:

–          Upute za prijavitelje

–          Obrazac 1. Prijavni obrazac – elektronska verzija dostupna u sustavu eFondovi (http://efondovi.mrrfeu.hr)

–          Obrazac 3. Izjava Prijavitelja

–          Prilog 1. Posebni uvjeti Nacrt ugovora

–          Prilog 7. Provjera prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete.

Više detalja o otvorenom Javnom pozivu, kao i kompletna prijavna dokumentacija, nalazi se na sustavu eFondovi na sljedećoj poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=5690c238-0b29-4abc-a146-4fe39b6eb801&pozivVersionId=d34b9234-fa15-440e-90ed-4e468d9cbb01