4.c Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite