Zahtjev – SUFINANCIRANJE TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSBLJAVANJA