Odluka o uvođenju gradske riznice i Pravilnik o popisu imovine

Gradonačelnik dr. Marko Jelić donosi dvije važne oluke za Grad Knin.
Odlukom o uvođenju riznice uvodi se sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Knina, koji se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informatički sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanja poslovanja preko jedinstvenog računa Riznice Grada Knina.
Pravilnikom o postupanju sa preuzetom imoviom uvodi se red u korištenje gradske imovine.

 

PRAVILNIK o popisu imovine i obveza Grada Knina te postupanju službenika, namještenika i dužnosnika s imovinom koju su preuzeli na korištenje

Odluka o uvođenju RIZNICE Grada Knina