Nova publikacija iz Turističke zajednice grada Knina

Turistička zajednica grada Knina izradila je brošuru  Knina koja predstavlja obogaćeniju i sadržajniju turističku ponudu našeg grada. Prelistati je možete na linku:

https://view.publitas.com/tz-knin/brosura2017/