ODLUKU O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA, OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst), po prijedlogu Povjerenstva za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade unesenom na Zapisnik (KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02/2-16-12 od dana 7. lipnja 2016. godine), dana 8. lipnja 2016. godine,  donosi

                                                                                  

 

ODLUKU

O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA,

OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE

 

 

 

 

 1. DUŠAN BAKIĆ predstavnik stanara zgrade na adresi Bribirskih knezova 18, u Kninu, s ukupno ostvarenih 20 bodova, proglašava se pobjednikom javnog natječaja za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade ili institucije, KLASA: 406-01/15-01/10, URBROJ: 2182/10-02-15-2 od  07. travnja 2015. godine, u kategoriji najljepši okoliš zgrade ili institucije, sukladno prijedlogu Povjerenstva za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade unesenom na Zapisnik, KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02/2-16-12 od dana 7. lipnja 2016. godine.

 

 1. ŽELJKA ZELENIKA iz Knina, Zagrebačka 102, Žagrović,OIB 80074274576, s ukupno ostvarenih 18 bodova, proglašava se pobjednikom javnog natječaja za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade ili institucije, KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 19. travnja 2016. godine, u kategoriji najljepša okućnica, sukladno prijedlogu Povjerenstva za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade unesenom na Zapisnik, KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02/2-16-12 od dana 7. lipnja 2016. godine

 

 • NIKO MALJIĆ iz Knina, Hrvatskih vitezova 121, OIB 13023474093, s ukupno ostvarenih 14 bodova, proglašava se pobjednikom javnog natječaja za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade ili institucije, KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 19. travnja 2016. godine, u kategoriji najljepši balkon, sukladno prijedlogu Povjerenstva za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade unesenom na Zapisnik, KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02/2-16-12 od dana 7. lipnja 2016. godine.
 1. Financijska sredstva za isplatu novčane nagrade pobjednicima iz točke I., II. i III. ove Odluke, isplatiti će se iz Proračuna Grada Knina za 2016. godinu, Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove, sa stavke R0199, konto 37219 – projekt uređenja okućnica i vrtova, za svakoga pobjednika pojedinačno i to:
  • Željki Zelenika na broj računa HR 6424020063206962436, otvoren kod Erste banke, u iznosu od 4.000,00 kuna,
  • Zajednički račun zgrade na adresi Bribirskih knezova 18, Knin na broj računa HR 5924070003507410157, otvoren kod OTP banke Zadar, u iznosu od 4.000,00 kuna,
  • Niki Maljiću na broj računa HR 8623400093101519240, otvoren kod Privredne banke Zagreb iznosu od 2.000,00 kuna.

 

 1. Ostalim sudionicima javnog natječaja za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade, KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 19. travnja 2016. godine, biti će uručena priznanja povodom obilježavanja blagdana Sv.Ante – Dana Grada Knina (13. lipnja 2016. godine) i to:
 2. IVICI LJUBASU iz Knina, Grabovčeva 1, OIB 00191171908, 

za ukupno osvojenih 12 bodova u kategoriji najljepši balkon,

 1. DRAGANU MALJIĆU iz Knina,  Tomislavova  180, OIB 15478393313,         

za ukupno osvojenih 11 bodova u kategoriji najljepši balkon,

 1. ZDENKU BARIĆU iz Knina, Tomislavova 109,  OIB 67688146864,

za ukupno osvojenih 11 bodova u kategoriji najljepši balkon,

 1. DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN, iz Knina, Kneza Domagoja 5,

OIB 44816399887,   za ukupno osvojenih 18 bodova u kategoriji najljepši

okoliš zgrade ili institucije.

 

 1. Za stručne i administrativne poslove u svezi provedbe ove Odluke i izradu priznanja za sudjelovanje u javnom natječaju za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade zadužuje se nadležni Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti.

 

 

                 ZAMJENIK KOJI OBNAŠA DUŽNOST

                                GRADONAČELNIKA

                                Nikola Blažević, dipl.iur.