Zaključak o Programu mjera za suzbijanje patogenih organizama