Dnevni red za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina