Dopuna dnevnog reda za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina (14. prosinca 2018.)

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/17

URBROJ: 2182/10-01-18-2

Knin, 12. prosinca 2018. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA KNINA

Na temelju članka 97. Poslovnika Gradskog vijeća grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 5/18), predlažem

 

DOPUNU DNEVNOG REDA

  1. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina, koja će se održati u petak, 14. prosinca 2018. godine s početkom u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Knina.

Iza točke 23. dnevnog reda, dodaje se nova točka24., koja glasi:

  1. PrijedlogOdluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva Upravitelj-Knin d.o.o., za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša).

Dosadašnja točka 24. postaje točka 25.

 

                                                                                                         PREDSJEDNICA

                                                                                              Vedrana Požar, struč. spec. oec.

Dopuna dnevnog reda za 17. sjednicu Gradskog vjeća