Dopuna dnevnog reda za 17. sjednicu Gradskog vjeća