Najava 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30.  studenog 2016. godine (srijeda) s  početkom  u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

  1. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin (Izvjestiteljica: ravnateljica Anita Ercegovac)
  1. Prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin (Izvjestiteljica: ravnateljica Anita Ercegovac)
  1. Prijedlog Statuta Kninskog muzeja (Izvjestitelj: ravnatelj Zvonimir Jelić)
  1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Knina (Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina)
  1. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Knina i Grada Varaždina (Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Nikola Blažević)
  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (Izvjestiteljica: pročelnica Danijela Merša)
  1. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Knina (Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina)
  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o poslovnom prostoru koji je predmet kupoprodaje (Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina)
  1. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija