Izrađena Studija o potencijalu kulturne i prirodne baštine i Marketinška strategija

Izrađena Studija o potencijalu kulturne i prirodne baštine i Marketinška strategija

U sklopu projekta KK.08.2.1.09.0001 Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma, dana 25. srpnja 2019. izrađena je Studija o potencijalu kulturne i prirodne baštine i Marketinška strategija. Dokument se nalazi u nastavku:

STUDIJA O POTENCIJALU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE, STRATEGIJA MARKETINGA GRADA KNINA