Odluka o konačnosti rezultata izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Knina

Na temelju članka 43. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Knina (,,Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/16), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Grada Knina, dana 22. travnja 2016. godine donosi i objavljuje

O D L U K U

Utvrđuje se da su rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Knina provedenih dana 17. travnja 2016. godine, KLASA: 026-01/16-01/5, URBROJ: 2182/10-02-16-37 od 18. travnja 2016. godine, istog dana objavljenih na službenoj internetskoj stranici Grada Knina, te oglasnoj ploči u gradskoj upravi Grada Knina, postali konačni s danom 21. travnja 2016. godine.

PREDSJEDNICA
Danijela Ognjenović Lošić, dipl.iur.

Odluka o konačnosti rezultata izbora