REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA  NA PODRUČJU GRADA KNINA

Na temelju članka 43. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Knina (,,Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/16), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Grada Knina,  utvrđuje i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA KNINA

Rezultati izbora za članove vijeća MO

Obavijest