Izjava dogradonačelnica Kristina Perić 12.07.2019.