JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup i na korištenje javnih površina…

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti

 

  1. Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup javne gradske površine i to na sljedećim lokacijama:

1.1.  Tuđmanova bb, lokacija br. 8 (kod osnovne škole)

namjena:  nije određena

tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela

površine zakupa minimalno: 10,00 m2

početna cijena zakupnine:     35,00 kn / 1 m2

1.2.  Tuđmanova bb, lokacija br. 13 (kod robne kuće)

namjena:  nije određena

tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela

površine zakupa minimalno: 10,00 m2

početna cijena zakupnine:     35,00 kn / 1 m2

1.3. Nelipićeva bb, lokacija br. 9 (kod osnovne škole)

namjena:  nije određena

tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela

površine zakupa minimalno: 10,00 m2

početna cijena zakupnine:      35,00 kn / 1 m2

1.4. Nelipićeva bb, lokacija br. 10 ( kod osnovne škole)

namjena: nije određena

tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela

površine zakupa minimalno: 10,00 m2

početna cijena zakupnine:      35,00 kn / 1 m2

1.5. Zvonimirova bb, lokacija br. 16 ( kod starog hotela)

namjena: nije određena

tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela

površina zakupa minimalno: 10,00 m2

početna cijena zakupnine:      35,00 kn / 1 m2

1.6. Tomislavova bb, lokacija br. 23 (kod crvenih zgrada)

namjena: nije određena

tip kioska: na temelju suglasnosti nadležnog odjela

površina zakupa minimalno: 10,00 m2

početna cijena zakupnine:      30,00 kn / 1 m2

CIJELI TEKST NATJEČAJA: Javni natječaj za javne površine