javni natjecaj za prodaju nekretnine u vlasnistu grada knina