Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem

Republika Hrvatska Ministarstvo turizma objavljuje javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva 1. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam

Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma ·

Mjera C – sigurnost ·

Mjera D – prepoznatljivost 2. Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači 3. Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 31.05.2016. 4. Prijave se podnose on line, internetski na propisanom obrascu zahtjeva (KTG/16) te ispunjene i sa svim potrebnim prilozima dostavljaju na adresu: Puni naziv i adresa prijavitelja* MINISTARSTVO TURIZMA Prijava na javni poziv – KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – Navesti grupu namjene A1, A2, A3, A4, B, C ili D -ne otvaraj Prisavlje 14 10 000 ZAGREB * Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu prijavitelja i oznaku grupe namjene, prijava će se smatrati nevažećom 5. Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva (www.mint.hr).

 

Cjeloviti tekst javnog poziva i Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva u privitku

PROGRAM KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

javni poziv