JAVNI POZIV KORISNICIMA POMOĆI ZA TROŠKOVE OGRJEVA

Pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da  od 1. rujna 2017. godine zaključno s danom 30. rujna 2017. godine, u Gradu Kninu, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2017. godini, koji se može preuzeti sa službene internetske stranice Grada Knina www.knin.hr ili u zgradi gradske uprave Grada Knina, dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, prizemlje (na porti), svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Uz zahtjev obvezno priložiti:

– presliku Rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili potvrdu CZSS(2 preslike)

– presliku osobne iskaznice

– izjavu korisnika da se grije na drva  (izvornik i 1 preslika)

– presliku zadnje poštanske isplatnice CZSS Knin

– presliku broja tekućeg, žiro  ili zaštićenog računa.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.

Popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi gradske uprave Grada Knina, na II. katu, u uredu broj: 96, službeniku koji će u gore navedenom vremenu biti zadužen za njihovo zaprimanje.

JAVNI POZIV OGRJEV 2017.

Izjava korisnika da se grije na drva

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva – 2017