PRIJAVNICA za Javni poziv u programu Javnih radova u Gradu Kninu