Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti za mjeru 3