Program potpora razvoju turističke ponude u 2024. godini

Program potpora razvoju turističke ponude u 2024. godini

Gradsko vijeće Grada Knina na 34. sjednici, održanoj dana 21. svibnja 2024. godine donijelo je Program potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina za 2024. godinu.