Kriteriji za sudjelovanje u javnom pozivu za predlaganje programa-projekata javnih potreba u sportu Grada Knina za 2016. godinu