UPUTE UZ JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA GRAD KNIN U 2016. GODINI