Prijavnica za javni rad za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci u programu Javnih radova u Gradu Kninu

Home / Prijavnica za javni rad za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci u programu Javnih radova u Gradu Kninu