ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2017. GODINI – „POTPORE 2017“

U Javnom pozivu za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2017. godini, KLASA: 402-01/17-01/101, URBROJ: 2182/10-02-17-2, od 3. svibnja 2017. godine, objavljenom na Oglasnoj ploči i na web stranicama Grada Knina, u točki II. mijenja se stavak 1. na način da se datum 1. prosinca 2017. godine, zamjenjuje datumom 20. prosinca 2017. godine, tako da sada glasi:

„Poziv je otvoren do utroška sredstava, odnosno do 20. prosinca 2017. godine.“

Svi ostali dijelovi Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2017. godini, ostaju neizmijenjeni.

Ove izmjene sastavni su dio Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2017. godini.

 

GRADONAČELNIK
dr.sc.Marko Jelić

Ispravak Javnog poziva

Javni poziv 2017 – novi