Pregled dodijeljenih potpora (COVID olakšice) u 2020. godini