Zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora u gospodarstvu

Zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora u gospodarstvu

Gradonačelnik Grada Knina donio je Odluku o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora gospodarstvu Grada Knina u 2023. godini.

Odlukom se zatvara Javni poziv za dodjelu potpora gospodarstvu Grada Knina u 2023. godini, KLASA: 402-01/23-01/47, URBROJ: 2182-10-02-23-3 od 10. svibnja 2023. godine zaključno s danom 19. svibnja 2023. godine u 13.00 sati.