Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – ISKLJUČIVO ZA MJERU 6