Gradu Kninu odobrena sredstva za izradu projektne dokumentacije i nabavu komunalne opreme

Temeljem prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje izrade energetskog pregleda i certifikata javne rasvjete na području grada Knina, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je Gradu Kninu odobrio sredstva u iznosu od 50.000 kn za izradu navedene dokumentacije.

Na raspisani natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Knin se prijavio i odobrena su mu sredstva za sufinanciranje nabave komunalne opreme – kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada u vridjednosti od 236.800 kn, što predstavlja 80% ukupnog iznosa planirane opreme od 296.000 kn.

Izrada energetskog pregleda i certifikata javne rasvjete je obveza svih jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti i Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.

Temeljem Odluke o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015. godinu objavljene od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja , Grad Knin se prijavio za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije – Idejni i glavni projekt vodoopskrbe naselja Ljubač s hidropstanicom Cvijanovići i doobrena su mu sredstva u iznosu od 40.000 kn. Ukupna vrijednost projektne dokumentacije s PDV-om iznosi 122.500 kn. Idejni projekt je izrađen i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

Za navedena sredstva nabavit će se: 825 kanti od 120 l (zelene boje) za mješani komunalni otpad, 1025 kanti od 120 l (plave boje) za papir, 35 kanti od 240 l (zelene boje) za mješani komunalni otpad i 5 kontejnera od 1100 l (žute boje) za PET ambalažu.