Privremeno zatvaranje prometa u Alkarskoj, Šenoinoj i Držićevoj ulici

Privremeno zatvaranje prometa u Alkarskoj, Šenoinoj i Držićevoj ulici

Obavještavaju se građani da će u petak 22.3.2024. biti zatvoren promet u Alkarskoj, Šenoinoj i Držićevoj ulici.

U navedenim ulicama izvodit će se radovi na asfaltiranju te je u svrhu sigurnog izvođenja radova nužno privremeno zatvoriti promet u ulicama.
Molimo građane čija su vozila parkirana u navedenim ulicama da svoja vozila sutra u vremenu od 7.00-17.00 h izvezu izvan zone izvođenja radova kako bi se omogućilo nesmetano izvođenje radova jer će se na taj način radovi završiti u najkraćem mogućem roku.

S obzirom na opseg radova, asfaltiranje u Šenoinoj i Držićevoj ulici izvodit će se i u ponedjeljak kada će također biti privremeno zatvoren promet u ovim ulicama.