Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Knina