Matica d.o.o.

Home / Matica d.o.o.

Matica d.o.o. – Knin

Matica d.o.o. upisana je u Sudski registar trgovačkog suda u Šibeniku 22. svibnja 2006 godine, za razvoj poljoprivredno prehrambene djelatnosti, sa sjedištem u Kninu, Krešimirova 30. Osnivač poduzeća je Veleučilište „Marko Marulić“ iz Knina, koje pruža stručnu podršku radu poduzeća. Tijekom 2008. godine, u vlasničku strukturu poduzeća ušao je Grad Knin sa udjelom od 49% vlasništva. Direktor poduzeća je mr. sc. Mirko Gugić, renomirani stručnjak na području prehrambene tehnologije.
Grad Knin, na čelu sa Gradonačelnicom pruža sveobuhvatnu podršku radu poduzeća, te time pomaže trenutnim i budućim poduzetnicima šireg područja u operacionalizaciji njihovih poduzetničkih ideja. U poduzeću je trenutno zaposleno dva djelatnika (stručna referenata).

Matica d.o.o., od početka svog aktivnog djelovanja obavlja sljedeće aktivnosti:

 • Izrada projektne dokumentacije i pomoć pri pripremi dokumentacije za aktualne natječaje
 • Savjetovanje poduzetnika
 • Predstavljanje projekata Veleučilišta Marko Marulić i Grada Knina
 • Pomoć pri razvijanju novih proizvoda
 • Pomoć u vođenju poduzeća Eko janje d.o.o.
 • Promocija poduzetništva kroz lokalne medije i informiranje poduzetnika o aktualnim natječajima
 • Organiziranje stručnih seminara (MINT i MPRVG)
 • Sudjelovanje na stručnim seminarima
 • Stručna recenzija projekta
 • Analize tržišta
 • Recenzije projekata
 • Sudjelovanje u izradi različitih Operativnih programa vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju