I. Izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2023. godinu