Anketni upitnik – poziv građanima zainteresiranim za kupnju ili najam POS stanova

Anketni upitnik – poziv građanima zainteresiranim za kupnju ili najam POS stanova

Pozivaju se zainteresirani građani za rješavanje stambenog pitanja preko jednog od Programa društveno poticane stanogradnje da popune Anketni upitnik i dostave ga na adresu: GRAD KNIN, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 2,  22300 Knin.

Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje potrebno je na gore navedenu adresu dostaviti osobno ili putem pošte ili elektronski na mail adresu: (anda.raspudic@knin.hr) do 28. studenog 2022. godine.

Ovisno o odazivu i rezultatima dobivenim provođenjem spomenute ankete odlučit će se hoće li se pristupiti projektu izgradnje POS-ovih stanova na području Grada Knina.

Detaljnije informacije o Programu POS-a mogu se pronaći na mrežnim stranicama APN-a, www.apn.hr.