Asfaltirane ulice na području Grada Knina

Asfaltirane ulice na području Grada Knina

Završeni su radovi na asfaltiranju cesta za zaseoke Dragišići u Plavnom i Bosnići u Polači. Radovi obuhvaćaju pripremne radove, radove na odvodnji, zemljane i betonske radove te postavljanje tamponskog i asfaltnog zastora. Ukupan iznos izvedenih radova i usluge stručnog nadzora iznosi 619.782,60 kuna.

Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, u iznosu od 200.000,00 kuna. Preostali iznos financirao je Grad Knin. Tijekom 2020. godine izvedeni su radovi na uređenju Vrgoračke ulice. Radovi obuhvaćaju uređenje prometnice i parkirališta, izgradnju potpornog zida te izgradnju javne rasvjete. Ukupan iznos izvedenih radova i usluge nadzora iznosi 737.027,35 kn kojeg je Grad Knin financirao vlastitim sredstvima.