Božićni sajam 18. i 19. prosinca

Božićni sajam održati će se 18. i 19. prosinca 2015. godine na novoj tržnici, a program sajma možete pogledati na plakatu.sajam plakat