OBJAVA ZA JAVNOST-dislokacija spremnika za odlaganje komunalnog (3)