Dnevni red za 41. sjednicu Gradskog vijeća

Dnevni red za 41. sjednicu Gradskog vijeća

U srijedu 25. studenog 2020. održat će se 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Knina, sjednica će se održati izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća elektroničkim putem u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Dnevni red sjednice nalazi se u prilogu: